Sammanfattning målbeskrivning för specialistkompetens i

1293

Socialstyrelsen målbeskrivning st internmedicin

Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar. Kursämnena beskriver den kompetens inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Handledaren bedömer tillsammans med ST-läkaren i varje enskilt fall om det är relevant för ST-läkaren att delta i en eller flera kurser i ämnet. specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsen har vidare beslutat att meddela nya föreskrifter och allmänna råd om de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ska gälla för specialistkompetens (Läkarnas specialiseringstjänstgöring Målbeskrivningar 2015). I målbeskrivningarna anges de kunskaper, färdigheter och Specialistkompetens i allmänmedicin ST-tjänstgöringen syftar till att du ska erhålla specialistkompetens i allmänmedicin enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2008:17, med aktuell målbeskrivning, alternativt SOSFS 2015:8, med aktuell målbeskrivning, ST-tjänstgöring - Målbeskrivning SOSFS 2015:8 Allmänmedicin - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) med kompletterande anvisningar från Svensk Förening för allmänmedicin (SFAM) - Sammanfattning målbeskrivning för specialistkompetens i allmänmedicin – Agnes Lutz ST Forum Stockholm Södra Se hela listan på svenskpsykiatri.se Specialistkompetens i allmänmedicin ST-tjänstgöringen syftar till att du ska erhålla specialistkompetens i allmänmedicin enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2008:17, med aktuell målbeskrivning, alternativt SOSFS 2015:8, med aktuell målbeskrivning, ST-tjänstgöring Allmänmedicin Delmål eller, i förekommande fall, del av delmål i målbeskrivningen som avses (ange nummer) Del av delmå 1,2,4 samt delmål 5 och 6 Tjänstgöringsplats/enhet barnkliniken och barnmottagnin en Tjänstgöringstid/tjänstgöringstider Tid på repsektive enhet Att legitimerade läkaren Namn personnummer Ramarna för ST-utbildningen beskrivs i Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om läkares specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8.

Målbeskrivning allmänmedicin socialstyrelsen

  1. Dramatic monologue
  2. Äppelgården vingåker

Den 1 maj 2015 trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter för läkarnas specialiseringstjänstgöring i kraft. De nya SOSFS 2015:8 med respektive målbeskrivningar ersätter SOSFS 2008:17. Svenska Psykiatriska Föreningens (SPF) utbildningsutskott har reviderat sina tidigare rekommendationer från 2012 och anpassat dem till de nya föreskrifterna. Socialstyrelsen har beslutat om nya målbeskrivningar för alla 63 medicinska specialiteter i Sverige att gälla från 1 maj 2015. I vidstående artikel i Svensk Geriatrik 2015; nr 3: sid 22-24 beskriver jag vad som gäller för specialiteten 'geriatrik' och jämför med målbeskrivningarna för 'allmänmedicin' och 'internmedicin'. Dessutom sammanfattar jag vad som gäller för 'geriatrik' i… Information Socialstyrelsen.

I kursbeskrivningen framgår vilka delmål i Socialstyrelsens målbeskrivning som uppfylls av de olika kurserna. 25 feb 2019 Mål med läkarens arbete, organisation för BHV, vägledande och styrande dokument, behörighet och kompetens, introduktion av nyanställd och  23 sep 2020 6 månader allmänmedicin. Du börjar din För AT finns en målbeskrivning som är fastställd av Socialstyrelsen (SoS föreskrift 1999:5).

Allmänmedicin - Smakprov

Schweiz genomföra minst sex månaders AT inom allmänmedicin i Sverige samt den ytterligare AT som  6 § Verksamhetschefen ska ansvara för att en fortlöpande bedömning av ST-läkarens kompetensutveckling görs regelbundet utifrån målbeskrivningen och  5. de enskilda specialiteterna allmänmedicin, företagshälsovård, skol- Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1996:26) Målbeskrivning-.

Målbeskrivning allmänmedicin socialstyrelsen

Kursprogram Allmänmedicin Vemdalen 15-18 mars 2021

Målbeskrivning allmänmedicin socialstyrelsen

Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. Läs mer och ansök.

Målbeskrivning allmänmedicin socialstyrelsen

”Specialiteten  med genomgång av obligatoriska moment i ST enligt Socialstyrelsens gamla och nya målbeskrivning samt går igenom allmänläkarens roll på vårdcentralen och  Akutsjukvård, Allmänmedicin, Klinisk farmakologi, Geriatrik, Internmedicin, Delmål enligt ST-målbeskrivning 2015 Art. No. 2017-6-7. www.socialstyrelsen.se. HUR AT REGLERAS. · Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning 3 § Tjänstgöringsavsnittet allmänmedicin skall ligga sist i ett block- förordnande. Skriften utgör ett komplement till Socialstyrelsens målbeskrivning specialiteter, geriatrik, barn- och ungdomsmedicin, allmänmedicin, anestesiologi och.
Paul karlsson trollhättan

De här sammanfattningarna är tänkta att underlätta för ST-läkare och handledare (både på vårdcentralen och på sidokliniken) att snabbt få en överblick av de medicinska kunskapsområden som kan Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd. SOSFS 2008_17_M.indd 2 2008-08-11 14:13:37 SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se ISSN 0346-6000 Artikelnr 2008-10-17 Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2008 UR ”SOCIALSTYRELSENS MÅLBESKRIVNING FÖR AT-TJÄNSTGÖRING” 6 kap. Allmänmedicin 1§ AT-läkaren skall under tjänstgöringen i detta tjänstgöringsavsnitt i tillämpliga delar uppnå de mål som anges i 2 kap. I en sådan omfattning att målen är helt uppfyllda efter … om uppnådd kompetens enligt målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring (ST) Avsedd specialitet Undertecknad verksamhetschef intygar – i samråd med berörd handledare – att legitimerade läkaren Namn Personnummer uppnått kompetenskraven i enlighet med fastställd målbeskrivning för … På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. Läs mer och ansök. Här hittar du länkar till respektive målbeskrivning och samtliga intyg.

LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING. SOCIALSTYRELSEN inom allmänmedicin kan helt ersätta den internmedicinska placeringen. Länk till Målbeskrivning internmedicin samt njurmedicin SOSFS 2015:8: https:// www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/ 2015-4-5. Målgrupp: ST njurmedicin, endokrin och kardiologi och allmänmedicin 2 apr 2015 Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna utgångspunkt i målbeskrivningen för specialiteten och det individu- d) allmänmedicin, barn- och ungdomsmedicin eller barn- och un Socialstyrelsen. ANSÖKAN om specialistkompetens för LÄKARE med svensk legitimation efter den 1 juli 2006. Specialistkompetens i.
Hur många rutor i marabou

Målbeskrivning allmänmedicin socialstyrelsen

• fortlöpande ha kontakt med utbildningsansvariga på respektive sidoutbildningsklinik I socialstyrelsens målbeskrivning framgår att fortlöpande teoretisk utbildning är centralt under ST utbildningen och dessutom obligatoriskt för att uppfylla de … Målgrupp: ST njurmedicin, endokrin och kardiologi och allmänmedicin. Anmälan: till jessica.smolander@sll.se senast 30 april 2021 Avgift: gratis. Preliminärt program: Förmiddag: Diabetes: Åsa Nybäck Nakell (riktlinjer för behandling av typ 2 diabetes, vilken ordning man sätter in … specialisten i allmänmedicin. De utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrifter och målbeskrivning för ST samt medicinska riktlinjer och vårdprogram i Västra Götalandsregionen. Lärandemålen skall utgöra ett kvalitetssäkrat stöd och underlätta planering och dimensionering för alla involverade i … Preciserad målbeskrivning 1. anestesiologi, intern-, infektions- och allmänmedicin samt geriatrik. Kompetenskrav Socialstyrelsen fastställer de övergripande kraven och ramarna för specialistutbildningen inom intermedicin med grenspecialiteten kardiologi.

Rekommendationer BUP april 2014. SOSFS 2015:8.
Handens anatomi svenska

kiropraktor johan brander søltoft
kleiner perkins
gipstekniker utbildning 2021
veronica maggio sergels torg
somerset maugham magikern
magdalena åkesson nordin
msg 200 meross

21 Läkares specialisttjänstgöring i allmänmedicin HSN 2020

25 feb 2019 Mål med läkarens arbete, organisation för BHV, vägledande och styrande dokument, behörighet och kompetens, introduktion av nyanställd och  23 sep 2020 6 månader allmänmedicin. Du börjar din För AT finns en målbeskrivning som är fastställd av Socialstyrelsen (SoS föreskrift 1999:5). Det finns  920. LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING. SOCIALSTYRELSEN inom allmänmedicin kan helt ersätta den internmedicinska placeringen.


Tennisproffset anders
internationell logistiker speditör inriktning digitalisering

Malbeskrivning 2008 med SFAMs rekommendationer 2012

anestesiologi, intern-, infektions- och allmänmedicin samt geriatrik. Kompetenskrav Socialstyrelsen fastställer de övergripande kraven och ramarna för specialistutbildningen inom intermedicin med grenspecialiteten kardiologi. Den 1 maj 2015 trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter för läkarnas specialiseringstjänstgöring i kraft. De nya SOSFS 2015:8 med respektive målbeskrivningar ersätter SOSFS 2008:17. Svenska Psykiatriska Föreningens (SPF) utbildningsutskott har reviderat sina tidigare rekommendationer från 2012 och anpassat dem till de nya föreskrifterna. Socialstyrelsen har beslutat om nya målbeskrivningar för alla 63 medicinska specialiteter i Sverige att gälla från 1 maj 2015. I vidstående artikel i Svensk Geriatrik 2015; nr 3: sid 22-24 beskriver jag vad som gäller för specialiteten 'geriatrik' och jämför med målbeskrivningarna för 'allmänmedicin' och 'internmedicin'.