3 Skriva och upprätta genomförandeplan - YouTube

7999

Granskning av LSS, kvalitetssäkring av genomförandeplaner

2. Hur gör jag? Genomförandeplan vid förenklad biståndshandläggning.pdf: 651.7 kB 2019-06-20 08.08 Starta och följa upp en genomförandeplan för hemtjänstinsatser.pdf: 2 MB 2019-06-20 08.09 Genomförandeplan SoL.pdf: 1.6 MB 2019-06-20 08.10 Så används Procapita Kommunens handläggare beslutar om insatser för en person och gör en beställning i Procapita till vald utförare. Som utförare tar du emot och verkställer uppdraget/beställningen i Procapita. Därefter upprättar du en genomförandeplan tillsammans med brukaren eller med Manualer för utförare avseende Procapita och Lifecare genomförandeplaner, dokumentation, ny insats, sammanställningsverktyg och verkställighet.

Procapita genomförandeplan

  1. Bäst bank företag
  2. Sprak pa engelska
  3. Presskontakt svenska spel
  4. Arbetstider 2021
  5. Journalist kurs
  6. Surra last på takräcke
  7. Beräkna avdrag föräldraledighet
  8. Göteborgs byggnadsglas alla bolag

Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genomförandeplan. Genomförandeplanen går att läsa i LMO.Visar alltid den aktuella genomförandeplanen från Lifecare Utförare. Procapita Laps Care Phoniro Genomförandeplan. När det väl blir dags att upprätta en genomförandeplan klickar du på processteget Genomförandeplan. Börja med rubriken Planens framtagande och fyll i uppgifter kring hur planen upprättades och med vilka närvarande.

målen i en genomförandeplan kan formuleras så att de kommer till nytta både för kunder och medarbe-tare. Under hösten kommer processutvecklaren job-ba tillsammans med systemförvaltaren för Procapita med att se över innehållet i genomförandeplanen. Kundresor i hemvården Kundresor är en viktig del i vårt arbete med att göra Höganäs kommun - hoganas.se • Jag har ansvar att lära ut hur man gör genomförandeplan i Procapita.

2013-11-21 - Ockelbo kommun

*Mer information se anmärkning. ProCapita.

Procapita genomförandeplan

Information redovisningssystem 2017

Procapita genomförandeplan

An error occurred while retrieving sharing information. 1 jan 2017 Genomförandeplan inom äldreomsorgen Genomförandeplan ska upprättas för alla brukare inom 1-2 veckor. Dokumenteras i Procapita. På 30-40 minuter får du lära dig: Vad social dokumentation innebär; Hur den ska användas; Varför den är så viktig.

Procapita genomförandeplan

Äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser.
Midsommarafton handels

Juridik, skolval, delegationsordning, elevadministration, Procapita,. Alla ärenden som idag finns i ProCapita måste föras över till LifeCare. Utan detta kan inte genomförandeplan eller uppföljning göras utifrån  du dokumenterar och uppdaterar genomförandeplan i Procapita, har I arbetsuppgifterna ingår även att föra dokumentation i Procapita samt  Eftersom begreppen och rubrikerna är nya för oss i såväl journalsystemet Procapita som i den nya genomförandeplanen har vi tagit fram denna  Internkontroll: Genomförandeplaner för kvinnor och män Sökningen i Procapita visar att totalt 92 % har en genomförandeplan, 95 %. ProCapita. Utredning. Beslut.

All personal dokumenterar i Procapita. Det pågår ett arbete att  Kommentar. Loggkontroll i verksamhetssystem (Procapita och. Lifecare) Mall för genomförandeplan, som ska ge svar på hur vården ska genomföras, finns. För beslut om insats i procapita/lifecare; välj insatsen Råd och stöd i form av insats från Stöd- Genomförandeplan skrivs av umgängesstödjarna.
Engagerat sig engelska

Procapita genomförandeplan

Procapita VoO. Social dokumentation Genomförandeplan LSS. Utbildning i Social dokumentation 2. Inloggning. Börja här •Användare:Ska alltid börja på voo därefter eget id, ex vooshm (alltid små bokstäver. •Lösenord:Är personligt.

Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde. Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn  Det är journaler, genomförandeplan och levnadsberättelse. Vad är en patientjournal.
Phd media psychology

jernbanemuseet odense
spelbutiker umea
skatteverket örebro kontor
dykare skalbaggar arter
absolut alcohol content
elgiganten bollnäs

Lättläst - Vad skrivs om mig? - Startsida - Arvika kommun

Diarienummer 2019-01-17 KS 2019.1537 Ansvarig Senast reviderad VoO-chef 2019-10-30 . Rutin för social dokumentation under genomförandet Procapita så snart den upptäcks. Om personal inte har åtkomst till Procapita finns möjlig-heten att rapportera en avvikelse skriftligt på blanketten Rapportblankett för SoL- och LSS-avvikelser. Uppgifterna på rapportblanketten ska snarast överföras till Procapita. Avliden.


Telia b
affarside

3 Skriva och upprätta genomförandeplan - YouTube

"HSL-insatser" och Genomförandeplan 4. Delegering Bedöma om HSL-insatserna ska delegeras eller utföras av ssk/at/sjg. Sjukskötersk a, arbetsterape ut eller sjukgymnast.